www.elifepharmacies.com
Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu - Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu

 

PATRONAT HONOROWY


                                        

                                            Prezydent Miasta Opola               Marszałek Województwa Opolskiego

                                              Arkadiusz Wiśnieski                                    Andrzej Buła

                                    PATRONAT PREZYDENTA (PDF)           PATRONAT MARSZAŁKA (PDF)

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki. 

 designed by ::K&C