www.elifepharmacies.com
Formularz zgłoszenia na szkolenie FASD

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.5

FORMULARZ ZGŁOSZENIA


 Szkolenie

"Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD

w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych

Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”.

3 - 4 listopada 2018, Opole ul. Szymanowskiego 1, rozpoczęcie godz. 10.00

________________________________________________________________________________________________________________________

Wyrażam zgodę, na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci

z Porażeniem Mózgowym w Opolu, ul. Szymanowskiego 1, do celów związanych z realizacją szkolenia.

________________________________________________________________________________________________________________________

PO PRAWIDŁOWYM WYSŁANIU FORMULARZA MUSI WYŚWIETLIĆ SIĘ EKRAN Z PODZIĘKOWANIEM I INFORMACJĄ O TYM,

ŻE ZGŁOSZENIE ZOSTAŁO PRZYJĘTE. W PRZECIWNYM RAZIE ZGŁOSZENIE NIE ZOSTAŁO WYSŁANE PRAWIDŁOWO.

*Pole wymagane

Dane do faktury:

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki. 

 designed by ::K&C