Poradnia logopedyczna

Przyjmujemy dzieci od 1 miesiąca życia, młodzież i osoby dorosłe.

Zakres naszej działalności obejmuje diagnozę, terapię logopedyczną, konsultacje logopedyczne.

Terapią obejmujemy dzieci zagrożone niepełnosprawnością, z MPDz, zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, wszelkimi innymi zespołami genetycznymi, opóźnionym rozwojem mowy.

W pracy posiłkujemy się metodami:

 • Knill,
 • Weroniki Scherborne,
 • Metodą Krakowską ,
 • SI,
 • elementami logorytmiki,
 • elementami metody Castigo- Moralesa,
 • metodami wspomagającymi rozwój funkcji pierwotnych jamy ustnej (żucia, połykania, ssania),
 • wspomagającymi i alternatywnymi sposobami komunikacji:
 • metodą Makaton,
 • werbo-tonalną,
 • rytmogestami,
 • PCS-ami,
 • Piktogramami.

mgr Renata Urban
mgr Żaneta Widera