www.elifepharmacies.com
Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu -    | POGOTOWIE TERAPEUTYCZNE


POGOTOWIE TERAPEUTYCZNE


Pogotowie terapeutyczne pracuje w dni robocze od godziny 7.30 -15.30


Koordynatorem pracy jest Terapeuta zajęciowy Patrycja Walczok


Terapeuci:


Terapeuta zajęciowy Aleksandra Kostek
Terapeuta zajęciowy Patrycja Walczok
Opiekunka Joanna Zelek
Opiekunka Beata Sośniak

Warunkiem przyjęcia dziecka do pogotowia terapeutycznego jest telefoniczne lub osobiste zgłoszenie się do terapeutów zajęciowych - Agaty Domagały lub Patrycji Walczok. W miarę wolnych miejsc dziecko zostanie przyjęte na zajęcia na uzgodniony z rodzicami dzień i godzinę.

Pogotowie terapeutyczne mieści się w starym budynku Fundacji na I piętrze.


Na zajęcia w pogotowiu terapeutycznym mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2 rok życia oraz posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach tematycznych jeden bądź kilka razy w tygodniu jak również spędzić czas na zabawie pomiędzy zajęciami u poszczególnych specjalistów w Fundacji.


Pogotowie terapeutyczne prowadzi zajęcia z zakresu terapii zajęciowej. Podopieczni Fundacji mają możliwość korzystania z nich codziennie. Zajęcia odbywają się w grupach i prowadzone są tematycznie. Tematy związane są z porami roku, uroczystościami, a także przybliżają dzieciom świat przyrody, nauki itp. Terapia zajęciowa stwarza naszym podopiecznym szansę doświadczania i poznawania świata, aktywizuje oraz rozwija. Podczas zajęć wykorzystujemy różne metody oraz techniki terapeutyczne, dbamy o to aby aktywności, które proponujemy dzieciom miały charakter polisensoryczny.

Nasze oddziaływania składają się z elementów plastycznych, muzycznych, technicznych oraz ruchowych i realizowane są poprzez określone techniki i formy pracy terapeutycznej takie jak:


arteterapia
muzykoterapia
światło terapia
biblioterapia
ludoterapia
chromorterapia


W naszej pracy wykorzystujemy również różnorodne metody terapeutyczne, które uatrakcyjniają zajęcia oraz wpływają na rozwój poznawczy, ruchowy i emocjonalny dzieci. Należą do nich:


Integracja sensoryczna
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn
Alternatywne metody komunikacji, takie jak „Makaton”
Metoda werbo - tonalna
Programy Świadomości Ciała i Komunikacji Knill
Metoda F. Affolter
Metoda Porannego Kręgu


Głównym celem pogotowia terapeutycznego jest sprawienie radości dziecku, które podczas kontaktu z rówieśnikami i wspólnej zabawie rozwija się w sferze społecznej. Obserwacja naszych podopiecznych sprawia nam ogromną satysfakcję, a widok „rozwijających się u nich skrzydeł” daje nam dużą motywację do dalszej pracy terapeutycznej.

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki. 

 designed by ::K&C