Partnerzy wspierający

Energetyka Cieplna Opolszczyzny – wspiera działalność statutową Fundacji,

przekazując od lutego 2015  comiesięcznie kwotę 5000,00 zł.


Środki z tych darowizn wykorzystamy na częściowe pokrycie kosztów:

  utrzymania obiektów;

eksploatacji busów dowożących osoby niepełnosprawne do ORSiZ;

wynagrodzeń pracowników merytorycznych.

Z Serca Dziękujemy!