www.elifepharmacies.com
Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu -    | PORADNIA LOGOPEDYCZNA

PORADNIA LOGOPEDYCZNA


Koordynatorem pracy terapeutów jest

neurologopeda Ewa Hilczer


Terapeuci:

Logopeda Dorota Wręczycka
Logopeda Milena Browarska
Logopeda Żaneta Widera

Przyjmujemy dzieci od 1 miesiąca życia, młodzież i osoby dorosłe.

Zakres naszej działalności obejmuje diagnozę, terapię logopedyczną, konsultacje logopedyczne.
Terapią obejmujemy dzieci zagrożone niepełnosprawnością, z MPDz, zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, wszelkimi innymi zespołami genetycznymi, opóźnionym rozwojem mowy.

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki. 

 designed by ::K&C