www.elifepharmacies.com
Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu -    | TERAPIA PSYCHOLOGICZNA


TERAPIA PSYCHOLOGICZNA


Koordynator psychologów Alicja Paloc


Psychologowie:

Psycholog Katarzyna Baran
Psycholog Marek Ziobro
Psycholog Hanna Wieczorek


W gabinetach psychologicznych Fundacji DOM przyjmowane są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Podczas pierwszych wizyt specjaliści zbierają informacje na temat rozwoju dziecka, bądź osoby dorosłej, funkcjonowania w domu oraz poza nim, a także potencjalnych trudności i deficytów. Prowadzona jest również obserwacja aktywności swobodnej oraz kierowanej przez terapeutę.

Zdobyte w ten sposób informacje pomagają w dokonaniu oceny rozwoju w najważniejszych obszarach funkcjonowania takich jak:


sposób poruszania się
umiejętności związane z posługiwaniem się dłońmi
sposób spostrzegania otoczenia za pomocą zmysłów (przede wszystkim takich jak wzrok, słuch, ale również dotyk, smak, zapach, poczucie równowagi)
rozwój poznawczy
rozumienie mowy oraz umiejętność posługiwania się nią
rozwój społeczny i emocjonalny
samodzielność


Na podstawie diagnozy funkcjonowania dziecka lub dorosłego dobierane są odpowiednie do wieku i problemu metody pracy terapeutycznej. Stosujemy m.in.:


trening umiejętności poznawczych
trening umiejętności społecznych
metodę stymulacji sensorycznej wg Delacato
komputerowy system wspomagania procesów poznawczych RehaCom
elementy metody SI
terapię ręki
elementy socjoterapii
treningi relaksacyjne
alternatywne metody komunikacji


W zależności od potrzeb pacjenta oraz możliwości rodziców przekazywane są programy oraz zalecenia do realizacji w domu.


Specjaliści współpracują również ściśle z rodzicami pacjenta pomagając ustalać strategie rozwiązywania konkretnych problemów wychowawczych, a także wprowadzania trudnych dla zmian (np. wycofanie smoczka, zmiana przedszkola/szkoły, ograniczenie telewizji/komputera, zwiększenie liczby obowiązków).

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki. 

 designed by ::K&C