www.elifepharmacies.com
Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu -    | PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO          DZIECI I MŁODZIEŻY DO LAT 18

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO LAT 18


W ramach poradni przyjmuje lekarz

Psychiatra dziecięcy Jadwiga Dziurowska

Psychiatra Anna Ściera - Ganobis

Koordynatorem pracy terapeutów jest psycholog Alicja Paloc.


Terapeuci:

Psycholog Alicja Paloc
Psycholog Magdalena Kacorzyk
Psycholog Michalina Huras

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki. 

 designed by ::K&C