Szkolenie “Spróbujmy się dogadać. O rozstrzygnięciu sporów w drodze mediacji.” | 23.05.2019

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci

z Porażeniem Mózgowym

 

zaprasza rodziców osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) na szkolenie, które odbędzie się 25.05.2019 o godz. 9:00 w siedzibie Fundacji przy ul. Szymanowskiego 1.

 

Tematem szkolenia będzie:

“Spróbujmy się dogadać. O rozstrzygnięciu sporów w drodze mediacji.”

 

Zapisy na szkolenie do dnia 23.05.2019 do godz. 1500 przyjmują:

• kierownik zadania – tel. 693 184 915

• pracownicy socjalni – tel. 77 45 98 116

• oraz bezpośrednio terapeuci prowadzący terapię.

 

Istnieje możliwość zorganizowania ochronki

dla dzieci w trakcie szkolenia – pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby.