www.elifepharmacies.com
Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu - ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA


ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA

 

 

Fundacja DOM w Opolu realizuje projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, na podstawie Umowy Nr ZZO/000025/08/D z dnia 28.06.2013r. pod nazwą:

 

„Świetlica terapeutyczna dla osób pozostających w domach rodzinnych z bardzo ograniczonymi możliwościami korzystania z życia społecznego”

 

Celem projektu jest nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym oraz wspieranie tych osób w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

 

Zajęcia świetlicy to aktywizacja społeczna młodzieży z niepełnosprawnością poprzez korzystanie z obiektów kultury, użyteczności publicznej, sklepów itd., a także podwyższenie gotowości osób niepełnosprawnych do udziału w życiu społecznym poprzez rehabilitację leczniczą, społeczną i terapię zajęciową.

 

III ETAP DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ 1.04.2015 – 31.03.2016

 

 

II ETAP DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ 1.04.2014 – 31.03.2015 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


 I ETAP DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY TERAPEUTYCZNEJ

 


 

 


  


 

  


 

  


 

  

 

____________________________________________________________________________________________

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki. 

 designed by ::K&C