Pedagogika specjalna i terapia zajęciowa

  Podstawowym założeniem pedagogiki specjalnej jest dziecko, a w późniejszym okresie dorosły człowiek, który wymaga wsparcia i pomocy w pokonywaniu różnorodnych barier i trudności.

  Pedagog specjalny w Fundacji DOM realizuje swoje zadania podczas pracy indywidualnej w zakresie: oligofrenopedagogiki, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju.

  Metody i techniki pracy:

  • Metoda Marianny i Christophera Knillów;
  • Kinezjologia Edukacyjna;
  • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;
  • Metoda Dobrego Startu;
  • Metoda M. Montessori
  • Arteterapia;
  • Muzykoterapia;
  • Komunikacja alternatywna;
  • Metoda G. Domana;
  • Elementy Metody P. Dennisona.