Polityka prywatności

1. DEFINICJE

Administratorem podanych danych osobowych jest Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym z siedzibą w Opolu, ul. K. Szymanowskiego 1, 45-724 Opole, NIP 754-20-98-217, Regon 530877543

Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, w tym dane Inspektora Ochrony Danych dostępne są pod adresem http://fundacja-dom.opole.pl.

Bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: .

Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu, usługi telekomunikacyjnej lub żądający świadczenia takiej usługi;
Strona internetowa – dokument HTML (plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę) udostępniany w Internecie przez serwer WWW;

Operator Serwisu – podmiot nie będący Administratorem, utrzymujący stronę na swoich serwerach; operatorem serwisu „Fundacja DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu” (fundacja-dom.opole.pl)  jest NETKONCEPT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu przy ul. Partyzanckiej 5a, 45-801 Opole,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy-KRS w Opolu,
pod numerem KRS 461385, posługującą się numerami NIP 7543072668 i REGON 161531534, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł wpłaconym w całości.

Serwis – grupa powiązanych ze sobą, w celu poszerzenia funkcjonalności, stron internetowych działających w domenie fundacja-dom.opole.pl;
Urządzenie końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci;
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
Dane – wszelkie treści i informacje, podawane przez użytkowników w celu korzystania z formularzu kontaktowego, w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, zdjęcia, wpisy, komentarze.

2. INFORMACJE OGÓLNE

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania bieżących informacji o działalności Fundacji DOM, w tym organizowanych wydarzeniach, projektach, warsztatach oraz w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z udzielonymi zgodami, na podany adres e-mail, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6.1.f RODO).

Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT.

Dane będą przetwarzane do momentu wycofania wyrażonej zgody.

W przypadku wyrażonej zgody mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przekazywania przez nas informacji wskazanym kanałem komunikacji.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu.

Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na treść niniejszego regulaminu i zobowiązanie do stosowania określonych w nim zasad.
Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniu przy użyciu następujących sposobów:
poprzez informacje wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników w formularzach znajdujących się na stronach internetowych serwisu;
poprzez zapisywane automatycznie w urządzeniach końcowych pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”).

3. INFORMACJE W FORMULARZACH

Serwis zbiera Dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w formularzu kontaktowym dostępnym w Serwisie.
Zebrane Dane są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, służą do komunikacji Użytkownika z Administratorem oraz nawiązywaniu stosunków cywilnoprawnych.

Poza danymi zawartymi w formularzu kontaktowym, Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia, w szczególności oznaczenie czasu połączenia oraz adres IP Użytkownika.
Dane zawarte w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w Rejestrze Zbiorów Danych Osobowych prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane zawarte w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, np. serwisom obsługującym płatności lub też innym podmiotom, z którymi Operator Serwisu lub Administrator współpracuje.

4. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator (Cookies Administratora).
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
tworzenia statystyk, ułatwiających zrozumienie w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła (tzw. funkcja „zapamiętaj mnie”);
określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Brak zablokowania plików cookies albo brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej przez Użytkownika oznacza jego zgodę na stosowanie plików cookies.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów (tzw. cookies zewnętrzne).

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. Aby poznać zasady korzystania z plików Cookies wykorzystywane w statystykach można zapoznać się z dokumentem: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Elementy osadzone w witrynie w postaci elementów wykonanych w technologii Flash, mogą również używać Cookies (tzw. Flash Cookies), bez udziału Administratora. Firma Adobe, twórca technologii Flash, podaje informacje o sposobie usuwania i wyłączania plików Cookies odtwarzacza Flash w konkretnych domenach. Szczegóły znajdują się na stronie Flash Player security and privacy. Należy pamiętać, że ograniczenie korzystania z plików Cookies odtwarzacza Flash prawdopodobnie wpłynie na działanie aplikacji opartych na technologii Flash.

5. LOGI SERWERA

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
Informacje o adresie IP i MAC.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

6. POSTANOWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Dane mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej mogą zostać udostępnione wyłączenie za zgodą tej osoby.

Administrator może udzielić informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom publicznym, jeżeli obowiązek udzielenia informacji wynika z obowiązujących przepisów.

Administrator może usunąć subkonto lub dane osób, o których mowa w punkcie 4 ust. 5, jeżeli uzyska wiarygodne informacje, że dane te zostały umieszczone bez zgody danej osoby lub z naruszeniem przepisów.

Administrator dołoży wszelkich rozsądnych starań, aby uniemożliwić osobom nieupoważnionym dostęp do konta Użytkownika, oraz w celu odpowiedniego zabezpieczenia przechowywanych danych.

Administrator nie odpowiada za treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników.

Administrator ma prawo usunąć Dane, które naruszają dobra lub prawa innych podmiotów, są oczywiście nieprawdziwe, zawierają wulgarne lub obraźliwe słowa lub w inny sposób są niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przejściową niemożność korzystania z Serwisu, w szczególności spowodowaną pracami modernizacyjnymi, uszkodzeniami sieci, itp..
Wszelkie uwagi, pytania lub zastrzeżenia w zakresie użytkowania lub działania Serwisu należy zgłaszać na adres e-mail:

Administrator jest upoważniony do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez konieczności informowania o tym każdego Użytkownika. Zmieniona treść regulaminu zostanie niezwłocznie opublikowana w Serwisie.