Zakład Aktywności Zawodowej

Misja

Jesteśmy przekonani, że osoby niepełnoprawne mają wiele do zaoferowania. Dlatego wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych jest naszym celem nadrzędnym.
Inwestujemy w naszych pracowników, bo zależy nam by w pełni rozwinęli swój potencjał zawodowy.

Przekazujemy wsparcie w postaci szkoleń, praktyk, staży, a otrzymujemy pracowników, którzy swoją pracą udowadniają jak duże w nich drzemały możliwości.
Codziennie obserwujemy ich zaangażowanie w realizację powierzonych zadań i obowiązków. Efekty naszej wspólnej pracy zawsze są dla nas powodem do dumy.

ZDjecie 01

Cele

Celem Zakładu Aktywności Zawodowej jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową. Działania podejmowane w Zakładzie Aktywności Zawodowej mają za zadania przygotowanie pracowników niepełnosprawnych do pracy na otwartym rynku pracy. Cele te realizujemy poprzez:

specjalistyczne szkolenia i warsztaty z zakresu wykorzystania nowoczesnych technik pracy, a także obsługi nowych maszyn i urządzeń
staże zawodowe na otwartym rynku pracy
szkolenia w zakresie doradztwa zawodowego i orientacji zawodowej, poszukiwania pracy na otwartym rynku, autoprezentacji i radzenia sobie ze stresem
dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb pracowników niepełnosprawnych
organizację staży zawodowych w ZAZ dla uczestników ŚDS i WTZ
uczestnictwo w imprezach, festynach, wystawach i targach

Uśmiechnięta kobieta trzymająca kartkę okolicznościową