Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, którego celem jest wspieranie i pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, barier w integracji, rozwiązywanie specyficznych problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem dziennego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. „Typu B” tj. przeznaczonym dla osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym i upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, gdy występują jednocześnie inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne.

Misja

Nasza misją jest sprawić, aby zależność od innych osób całkowicie nie definiowała życia podopiecznych ŚDS, ale każdy mógł nabyć umiejętności niezbędne do samostanowienia o sobie, w możliwie największym stopniu. Radosne, przyjazne, bezpieczne miejsce rehabilitacji społecznej. Tutaj nasi uczestnicy otrzymują merytoryczne wsparcie w drodze do samodzielności.

Cele

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji „DOM” jest wspieranie i pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, barier w integracji, rozwiązywanie specyficznych problemów osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

 

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy jest zadaniem publicznym finansowanym ze środków Miasta Opole

LOGO OPOLA KOLOR cmyk