Kategoria: Aktualności ŚDŚ

Dofinansowanie z rezerwy celowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

| 21.01.2022 | Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji DOM  otrzymał wsparcie finansowe  wysokości 69 592,00 zł z rezerwy celowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie Umowy Nr ŚDS/6/2021  z dnia 21.06.2021 r. zawartej pomiędzy Miastem Opole a Wojewodą Opolskim, na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i rozwojem infrastruktury środowiskowych domów samopomocy […]

Więcej