Kategoria: Aktualności ŚDŚ

Dofinansowanie z rezerwy celowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

| 15.11.2022 | Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji DOM  otrzymał wsparcie finansowe  wysokości 45 000,00 zł z rezerwy celowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie Umowy Nr ŚDS 4/2022  z dnia 25.05.2022 r. zawartej pomiędzy Miastem Opole a Wojewodą Opolskim, na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i rozwojem infrastruktury środowiskowych […]

Więcej