Dofinansowanie z rezerwy celowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

| 15.11.2022 |

Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji DOM  otrzymał wsparcie finansowe  wysokości 45 000,00 zł z rezerwy celowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie Umowy Nr ŚDS 4/2022  z dnia 25.05.2022 r. zawartej pomiędzy Miastem Opole a Wojewodą Opolskim, na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem i rozwojem infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Ze środków z rezerwy celowej MRiPS zakupiona została tablica interaktywna do Sali podnoszenia wiedzy ogólnej, wykonano pojemne szafy do sal terapeutycznych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa naszych uczestników zakupiono krzesło ewakuacyjne. W ramach dofinansowania zostaną zmodernizowane toalety dla podopiecznych.

ds