Strona główna

Każda pomoc jest cenna

serce

Jesteśmy organizacją pozarządową — fundacją — ustanowioną w lutym 1991, wpisaną do Rejestru Fundacji w maju 1991 r, a od lutego 2004 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Misją Fundacji jest pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w diagnozowaniu, leczeniu i wszechstronnej rehabilitacji.
Możesz nam pomóc przywrócić sprawność naszych domowników.

Zbuduj z nami nowy dom

serce

Z inicjatywy założycieli Fundacji, Państwa Jednorogów, powstał pomysł zbiorki pieniężnej na remont budynku przeznaczonego na mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami.
Przez 30-lat Fundacji udało się zapewnić swoim Podopiecznym możliwość osiągnięcia maksymalnej samodzielności fizycznej, społecznej i zawodowej. Teraz czas na kolejny wspólny krok — zapewnienie Im przestrzeni do samodzielnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w życiu 

 

ZBUDUJ Z NAMI NOWY DOM

Drzwi naszego domu są zawsze otwarte
Kolorowy rysunek przedstawiający Opole oraz działalność Fundacji Dom i jej zakładów
Best Wordpress Popup Plugin