Partnerzy wspierający

Tauron 

TAURON – wspiera działalność Fundacji.


Wik Opole Wodociągi i Kanalizacja w Opolu  – wspierają działalność Fundacji.

Środki z tych darowizn wykorzystamy na częściowe pokrycie kosztów:

  utrzymania obiektów, eksploatacji busów dowożących osoby niepełnosprawne do ORSiZ oraz wynagrodzeń pracowników merytorycznych.

ECO 

Energetyka Cieplna Opolszczyzny – wspiera działalność Fundacji.


Środki z tych darowizn wykorzystamy na częściowe pokrycie kosztów:

  utrzymania obiektów, eksploatacji busów dowożących osoby niepełnosprawne do ORSiZ oraz wynagrodzeń pracowników merytorycznych.

Z serca dziękujemy!