Partnerzy wspierający

 

TAURON – wspiera działalność Fundacji.


 

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu  – wspierają działalność Fundacji.


Środki z tych darowizn wykorzystamy na częściowe pokrycie kosztów:

  utrzymania obiektów, eksploatacji busów dowożących osoby niepełnosprawne do ORSiZ oraz wynagrodzeń pracowników merytorycznych. 

Energetyka Cieplna Opolszczyzny – wspiera działalność Fundacji.


Środki z tych darowizn wykorzystamy na częściowe pokrycie kosztów:

  utrzymania obiektów, eksploatacji busów dowożących osoby niepełnosprawne do ORSiZ oraz wynagrodzeń pracowników merytorycznych.

Z serca dziękujemy!