Subkonta

Subkonta stwarzają możliwość gromadzenia środków finansowych na indywidualnym koncie z przeznaczeniem na leczenie i rehabilitację osoby niepełnosprawnej. Gromadzone środki pochodzą z dobrowolnych darowizn ze wskazaniem konkretnego odbiorcy. Osoba zainteresowana zbieraniem środków na „subkoncie”:
  1. składa do Zarządu wniosek o zezwolenie na zbieranie środków na wydzielonym koncie fundacji,
  2. podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, nadanie zostaje również hasło do „subkonta”,
  3. przygotowuje apel do darczyńców, który zostaje opieczętowany i podpisany przez prezesa, dyrektora lub członka Zarządu.
Koszty wysyłki apeli do darczyńców ponosi właściciel „subkonta”. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu rozliczeń oraz wymagane druki są do pobrania na stronie. Osoba do kontaktu: Małgorzata Raczyńska, doradca społeczny Fundacji DOM