Kategoria: Projekty PFRON

Projekt “Mam możliwości – mogę!” | 2022 – 2025

Projekt współfinansowany przez PFRON 01.04.2022-31.03.2025 [ Aktualizacja 10.05.2024 ] Projekt współfinansowany przez PFRON 01.04.2022-31.03.2025 [ Aktualizacja 01.09.2023 ] Projekt wspołfinansowany przez PFRON 01.04.2022-31.03.2025 [ Aktualizacja na drugi okres realizacji projektu 2023-2024 ] Projekt wspołfinansowany przez PFRON 01.04.2022-31.03.2025 [ Aktualizacja ] Projekt wspołfinansowany przez PFRON 01.04.2022-31.03.2025

Więcej

Badanie PFRON dotyczące potrzeb osób z niepełnosprawnością [FORMULARZ]

WAŻNE! Wypełnij formularz! Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim badaniu opinii osób z niepełnosprawnościami, które prowadzone jest na zlecenie PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych! To jedno z największych tego typu badań, jakie kiedykolwiek realizowano z osobami z niepełnosprawnościami w Polsce. Weź udział w ankiecie, rozmowie indywidualnej lub w rozmowie grupowej. W badaniu możesz wziąć […]

Więcej

Nabór do projektu „Mam możliwości-mogę!” [ Trzeci okres – nabór zakończony ]

Obecnie prowadzimy nabór do projektu „Mam możliwości-mogę!”, zadania współfinansowanego przez PFRON w ramach konkursu 1/2021 Sięgamy po sukces. Do projektu kwalifikowane są osoby:   a). posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności;    b). posiadające potrzeby w zakresie rehabilitacji, terapii logopedycznej, psychologicznej lub pedagogicznej;    c). wyrażą gotowość udziału w projekcie wieloletnim (podpisanie oświadczenia przez rodzica/opiekuna osób […]

Więcej

Nabór do projektu „Mam możliwości-mogę!” [ Drugi okres ]

Obecnie prowadzimy nabór do projektu „Mam możliwości-mogę!”, zadania współfinansowanego przez PFRON w ramach konkursu 1/2021 Sięgamy po sukces. Do projektu kwalifikowane są osoby: a).  posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności; b). posiadające potrzeby w zakresie rehabilitacji, terapii logopedycznej, psychologicznej lub pedagogicznej; c). wyrażą gotowość udziału w projekcie wieloletnim (podpisanie oświadczenia przez rodzica/opiekuna osób nieletnich lub […]

Więcej

iPfron+ | Nowy system PFRON

Cyfryzacja to więcej niż technologia. System iPFRON+ Proces ten otwiera nowe możliwości uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Komunikacja zdalna z wykorzystaniem technologii multimedialnych niweluje bariery w poruszaniu się i komunikacji, zbliża ludzi niezależnie od ich lokalizacji. Stanowi kolejny etap rewolucji w komunikacji zapoczątkowanej wynalezieniem telefonu, a następnie telefonu komórkowego oraz Internetu. Obecny etap […]

Więcej

iPFRON+

Cyfryzacja to więcej niż technologia – zapraszamy na szkolenia z obsługi systemu iPFRON+ Cyfryzacja to więcej niż technologia. Proces ten otwiera nowe możliwości uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Komunikacja zdalna z wykorzystaniem technologii multimedialnych niweluje bariery w poruszaniu się i komunikacji, zbliża ludzi niezależnie od ich lokalizacji. Stanowi kolejny etap rewolucji w komunikacji […]

Więcej

Nabór do projektu „Mam możliwości-mogę!” [ Nabór zakończony ]

Obecnie prowadzimy nabór do projektu „Mam możliwości-mogę!”, zadania współfinansowanego przez PFRON w ramach konkursu 1/2021 Sięgamy po sukces. Do projektu kwalifikowane są osoby: a).  posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności; b). posiadające potrzeby w zakresie rehabilitacji, terapii logopedycznej, psychologicznej lub pedagogicznej; c). wyrażą gotowość udziału w projekcie wieloletnim (podpisanie oświadczenia przez rodzica/opiekuna osób nieletnich lub […]

Więcej

“Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami.”

W ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” Fundacja realizuje grand na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Mielęckiego 4A oraz NZOZ-u przy ul. Szymanowskiego 1 w Opolu.Projekt ten dotyczy pokrycia kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego […]

Więcej

[ NABÓR ZAKOŃCZONY ] III etap projektu „Mam możliwości – mogę!”

Aktualnie realizowany projekt, w Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, jako zadanie zlecone w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez PFRON. Umowa nr ZZO/000058/08/D zawarta w dniu 19 marca 2019 r. na realizację zadania pn. „Mam możliwości – mogę!”. Obecnie prowadzimy nabór do projektu na […]

Więcej