Nabór do projektu „Mam możliwości-mogę!” [ Nabór zakończony ]

Obecnie prowadzimy nabór do projektu
„Mam możliwości-mogę!”,
zadania współfinansowanego przez PFRON w ramach konkursu 1/2021 Sięgamy po sukces.

Do projektu kwalifikowane są osoby:

a).  posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności;

b). posiadające potrzeby w zakresie rehabilitacji, terapii logopedycznej, psychologicznej lub pedagogicznej;

c). wyrażą gotowość udziału w projekcie wieloletnim (podpisanie oświadczenia przez rodzica/opiekuna osób nieletnich lub osobę dorosłą /opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej);

d). zaakceptują regulamin udziału w projekcie (podpisanie oświadczenia przez rodzica/opiekuna osób niepełnoletnich lub osobę dorosłą/opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej);

e). są zapisane w bazie Fundacji (na podstawie ankiety wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna osób niepełnoletnich lub osobę dorosłą/opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej).

Nowe osoby, chętne do uczestnictwa w projekcie proszone są o zgłoszenie się drogą mailową do dnia 08.04.2022 r. na adres: , przesyłając swoje imię, nazwisko i numer telefonu.