Doradztwo społeczne

Działania doradcy społecznego Fundacji DOM opierają się na bezpośrednim kontakcie z rodziną potrzebującą konsultacji. Razem z rodziną przygotowany jest plan pomocy i wsparcia w zależności od potrzeb, możliwości i zasobów. Doradztwo społeczne i socjalne koncentruje się zatem wokół:
  • diagnozowania problemów o charakterze społeczno-socjalnym i ich pogrupowania
  • ustalania możliwych rozwiązań i działań pomocowych oraz udzielania profesjonalnego wsparcia przy współudziale jednostki
  • kierowania do placówek wsparcia środowiskowego oraz odpowiednich specjalistów – uregulowania sytuacji bytowej, pomocy w uzyskaniu lub zamianie mieszkania
  • wsparcia w uregulowaniu kwestii zadłużeń
  • informowania w zakresie przysługujących uprawnień i ulg
  • pomocy w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania świadczeń socjalnych, rentowych i innych.
Celem jest odbudowanie zdolności społecznego funkcjonowania rodziny oraz jej usamodzielnienie i uniezależnienie od długotrwałej pomocy instytucjonalnej. Osoba do kontaktu: Małgorzata Raczyńska, doradca społeczny Fundacji DOM