Księga Darczyńców

Szanowni Darczyńcy

Rok 2016 jest rokiem jubileuszu Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, w dniu 6 lutego 1991r. w Państwowym Biurze Notarialnym w Opolu ustanowiliśmy Fundację, w dniu 6 maja 1991 r. Fundacja została zapisana w Rejestrze Fundacji w Sądzie Gospodarczym w Warszawie pod Nr 1179.
Przez 25 lat dzięki Darczyńcom mogliśmy realizować misję Fundacji – pomoc rodzinom w diagnozowaniu, leczeniu i kompleksowej rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych.

Mamy nadzieję, że dalej będziecie wspierać działalność Fundacji, informować znajomych i przyjaciół, że warto pomagać Fundacji i razem z Fundacją będziecie świętować następne jubileusze.
Zakładając w 1989 roku Księgę Darów, chcieliśmy nie tylko uwieczniać na papierze tych którzy Fundację wspierają, ale także budować naszą wiarygodność wobec Darczyńców i podopiecznych Fundacji.

Księgę Darów prowadzimy do dziś, już całkiem inaczej bo w komputerze, zbiory danych Księgi Darów zarejestrowaliśmy w GIODO, odpowiednio je zabezpieczając. Możemy indywidualne informować Darczyńcę o otrzymanej darowiźnie, jednak już nie możemy publikować na naszej stronie internetowej danych takich jak: nazwisko, imię, adres zamieszkania, kod miejscowości darczyńcy, danych indywidualnych osób obdarowanych. Te dane są danymi wrażliwymi.
Chcielibyśmy także ograniczyć koszty przesyłek pocztowych, dlatego proponujemy kontynuowanie przyjętej zasady, że w grudniu wysyłamy podziękowanie za wszystkie dary jakie otrzymaliśmy do końca listopada.

Na stronie internetowej od stycznia 2016r. będzie informacja, że Pani lub Pan z X -miejscowości przekazał Fundacji darowiznę dla wszystkich podopiecznych lub indywidualnemu podopiecznemu. Każdemu Darczyńcy, który zgłosi chęć otrzymywania potwierdzenia przekazania jednostkowej darowizny, podziękowanie będziemy wysyłać pocztą lub e-mail’em. , Nasz adres e-mailowy: – prosimy pisać w każdej sprawie, będziemy wdzięczni za każdy list, który pozwoli poprawić działalność Fundacji by coraz lepiej mogła służyć niepełnosprawnym. Staramy się by słowa Św. Jana Pawła II: …”Błogosławieni Ci, którzy potrafią uwolnić się od swych dób, by obrócić je na pożytek potrzebującym i upośledzonym, aby Ci znaleźć mogli miejsce przy stole ludzkiej rodziny”… przekuć w rzeczywistość i codzienną działalnością pokazać społeczeństwu, że niepełnosprawni zasługują na to by ich dostrzegać i pomagać im w pokonywaniu Wszelkich przeciwności na drodze do osiągnięcia szczęścia.

KSIĘGA DARÓW