Kategoria: Dzieje się

Projekt „Ja też to potrafię”

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w ramach programu RITA – Przemiany w regionie finansowanego przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności, realizuję program p.n. “Ja też to potrafię”. Celem projektu jest modyfikacja i podniesienie poziomu wiedzy terapeutów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i metod zapewniających możliwie jak najbardziej samodzielne […]

Więcej

Zadanie publiczne nr BDO.614.23.142.2023 pod nazwą „Modernizacja Fundacji DOM”

Fundacja DOM od 9 sierpnia 2023 do 31 grudnia 2023 roku realizuje zadanie publiczne nr BDO.614.23.142.2023 pod nazwą „Modernizacja Fundacji DOM” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2002r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadanie publiczne obejmuje remont pomieszczenia sanitarnego w starej części budynku Fundacji przy ul. Szymanowskiego 1 w Opolu celem dostosowania […]

Więcej

Zadanie publiczne nr CRU-001024/23 pod tytułem “Dostępna Fundacja DOM II”

Fundacja DOM od 18 maja 2023 do 31 grudnia 2023 roku realizuje zadanie publiczne nr CRU-001024/23 pod tytułem „Dostępna Fundacja DOM II” w ramach ustawy o dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami.Zadanie publiczne zostało sfinansowane przez Urząd Miasta Opola i dotyczy zakupu 2 pętli indukcyjnych do budynków Fundacji DOM, w których działa obecnie Fundacja […]

Więcej

Projekt “Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

W dniach 14-16 lutego 2023 roku przedstawiciel naszej organizacji uczestniczył w warsztatach dotyczących standardu usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, opracowanego i wdrożonego w ramach projektu pn. ,,Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’. Celem warsztatów było zapoznanie z założeniami standardu oraz praktycznymi aspektami wdrażania tego rozwiązania. W warsztatach wzięli […]

Więcej

Elektroniczna wersja legitymacji emeryta i rencisty

Od stycznia elektroniczna wersja legitymacji emeryta i rencisty W styczniu 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. na smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel. W styczniu 2023 r. emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w formie […]

Więcej

iPfron+ | Nowy system PFRON

Cyfryzacja to więcej niż technologia. System iPFRON+ Proces ten otwiera nowe możliwości uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym. Komunikacja zdalna z wykorzystaniem technologii multimedialnych niweluje bariery w poruszaniu się i komunikacji, zbliża ludzi niezależnie od ich lokalizacji. Stanowi kolejny etap rewolucji w komunikacji zapoczątkowanej wynalezieniem telefonu, a następnie telefonu komórkowego oraz Internetu. Obecny etap […]

Więcej

Zakończenie postępowania dotyczące składania ofert na usługę sprzątania w 2023 r., ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ul. Mielęckiego 4a

Opole, dnia  16.12.2022 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Zamawiający – Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu informuje o udzieleniu zamówienia na usługę sprzątania budynku na ulicy Mielęckiego 4a. Wykonawca wybrany został zgodnie z zasadą konkurencyjności, kryterium oceny: cena 100%. Usługa zlecona zostanie firmie: Firma usługowa NEMO Joanna Fidurska, ul. Biasa 40, 45-751 Opole. Wartość […]

Więcej