Kategoria: Dzieje się

“Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami.”

W ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” Fundacja realizuje grand na terenie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Mielęckiego 4A oraz NZOZ-u przy ul. Szymanowskiego 1 w Opolu.Projekt ten dotyczy pokrycia kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami niepełnosprawnymi oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego […]

Więcej

Łączy Nas dobra energia!

    Łączy nas dobra energia!   Wraz z nastaniem Nowego Roku, Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym zyskała nowego Partnera.  W ramach rocznej współpracy z TAURON Polska Energia planowanych jest 5 akcji, które pozwolą osobom z niepełnosprawnością skuteczniej włączyć się w dorosłe życie. Zaangażowanie TAURONA pozwoli podopiecznym Fundacji szerzej i  w bardziej […]

Więcej

Zapytanie ofertowe – Przeprowadzenie Badania Sprawozdania Finansowego

Zapytanie ofertowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO FUNDACJI DOM RODZINNEJ REHABILITACJI DZICI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM za rok 2020 ORAZ SPORZĄDZENIE SPRAWOZDAŃ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ZA W/W BADANIA.    Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym  zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz sporządzenie sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta […]

Więcej

Zasiłek opiekuńczy dla Rodziców dzieci z niepełnosprawnością

31 marca br. Sejm uchwalił ustawę, która wprowadziła zmiany przepisów o dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Zmiany te polegają na: wydłużeniu o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, przyznaniu prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły […]

Więcej

[ NABÓR ZAKOŃCZONY ] III etap projektu „Mam możliwości – mogę!”

Aktualnie realizowany projekt, w Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, jako zadanie zlecone w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez PFRON. Umowa nr ZZO/000058/08/D zawarta w dniu 19 marca 2019 r. na realizację zadania pn. „Mam możliwości – mogę!”. Obecnie prowadzimy nabór do projektu na […]

Więcej

Wycieczka integracyjna do Afrykarium (oceanarium w ZOO Wrocław) | 24.02.2020

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym zaprasza wszystkich uczestników projektów  “BĄDŹ AKTYWNY – WŁĄCZ SIĘ!” wraz z opiekunami na wycieczkę integracyjną do Afrykarium (oceanarium w ZOO Wrocław), która odbędzie się dnia 24.02.2020 o godz. 8:00. Zapisy na wycieczkę integracyjną do dnia 20.02.2020 do godz. 15:00 przyjmują: • doradca społeczny – tel. 77 45 […]

Więcej

Szkolenie „Jak nauczyć dzieci czytać, liczyć, pisać – gry i zabawy” | 30.01.2020

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym zaprasza rodziców osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) projektów “BĄDŹ AKTYWNY -WŁĄCZ SIĘ!” na szkolenie, które odbędzie się 30.01.2020 o godz. 14:00  w siedzibie Fundacji przy ul. Szymanowskiego 1. Tematem szkolenia będzie: “Jak nauczyć dziecko czytać, liczyć, pisać – gry i zabawy.”   Zapisy na szkolenie […]

Więcej

Szkolenie „E-Pacjent, E-Recepta, czyli jak zadbać o swoje zdrowie przez Internet?” | 14.12.2019

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym zaprasza rodziców osób niepełnosprawnych (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) projektów “BĄDŹ AKTYWNY -WŁĄCZ SIĘ!” “BĄDŹMY AKTYWNI – RAZEM!” na szkolenie, które odbędzie się 14.12.2019 o godz. 9:00  w siedzibie Fundacji przy ul. Szymanowskiego 1. Tematem szkolenia będzie: “E-Pacjent, E-Recepta, czyli jak zadbać o swoje zdrowie przez Internet?” […]

Więcej