Zadanie publiczne nr BDO.614.23.142.2023 pod nazwą „Modernizacja Fundacji DOM”

Fundacja DOM od 9 sierpnia 2023 do 31 grudnia 2023 roku realizuje zadanie publiczne nr BDO.614.23.142.2023 pod nazwą „Modernizacja Fundacji DOM” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2002r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Zadanie publiczne obejmuje remont pomieszczenia sanitarnego w starej części budynku Fundacji przy ul. Szymanowskiego 1 w Opolu celem dostosowania go do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
Prace remontowe obejmować będą demontaż urządzeń sanitarnych, demontaż glazury na ścianach i podłodze, wyrównanie ścian, wykonanie spadu w podłodze do prysznica, wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej, położenie nowej glazury na podłodze i części ścian, montaż nowych urządzeń sanitarnych, malowanie ścian, itp.


Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 8.000,00 zł przez Województwo Opolskie.

opolskie uproszczone1
wspolfinansowane przez samorzad wojewodztwa opolskiego wersja pozioma

Zdjęcia łazienki przed remontem:

azienka przed remontem 1
azienka przed remontem 2
azienka przed remontem 3