“Szansa – Rozwój – Niezależność – Mam możliwości – mogę!”

  Obecnie prowadzimy w Fundacji nabór do projektu “Szansa – Rozwój – Niezależność – Mam możliwości – mogę!”.

  Projekt będzie realizował wielospecjalistyczną rehabilitację dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Będzie prowadzone także wsparcie obywatelskie i prawne dla rodzin osób niepełnosprawnych. Do projektu mogą zgłosić się osoby niepełnosprawne:

  • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;

  • skierowanie na terapię;

  • które wykażą chęć uczestnictwa w projekcie;

  • są członkami fundacji.

  O naborze decyduje kolejność zgłoszeń. Nowy projekt “Szansa – Rozwój – Niezależność – Mam możliwości – mogę!” rozpocznie się 1 kwietnia 2019r i będzie realizowany przez kolejne trzy lata.