“Szansa – Rozwój – Niezależność – Mam możliwości – mogę!”

Obecnie prowadzimy w Fundacji nabór do projektu “Szansa – Rozwój – Niezależność – Mam możliwości – mogę!”.

Projekt będzie realizował wielospecjalistyczną rehabilitację dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Będzie prowadzone także wsparcie obywatelskie i prawne dla rodzin osób niepełnosprawnych. Do projektu mogą zgłosić się osoby niepełnosprawne:

• posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;

• skierowanie na terapię;

• które wykażą chęć uczestnictwa w projekcie;

• są członkami fundacji.

O naborze decyduje kolejność zgłoszeń. Nowy projekt “Szansa – Rozwój – Niezależność – Mam możliwości – mogę!” rozpocznie się 1 kwietnia 2019r i będzie realizowany przez kolejne trzy lata.