Kategoria: Inne projekty

Projekt „Ja też to potrafię”

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w ramach programu RITA – Przemiany w regionie finansowanego przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności, realizuję program p.n. “Ja też to potrafię”. Celem projektu jest modyfikacja i podniesienie poziomu wiedzy terapeutów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i metod zapewniających możliwie jak najbardziej samodzielne […]

Więcej

Zadanie publiczne nr BDO.614.23.142.2023 pod nazwą „Modernizacja Fundacji DOM”

Fundacja DOM od 9 sierpnia 2023 do 31 grudnia 2023 roku realizuje zadanie publiczne nr BDO.614.23.142.2023 pod nazwą „Modernizacja Fundacji DOM” zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2002r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zadanie publiczne obejmuje remont pomieszczenia sanitarnego w starej części budynku Fundacji przy ul. Szymanowskiego 1 w Opolu celem dostosowania […]

Więcej

Zadanie publiczne nr CRU-001024/23 pod tytułem “Dostępna Fundacja DOM II”

Fundacja DOM od 18 maja 2023 do 31 grudnia 2023 roku realizuje zadanie publiczne nr CRU-001024/23 pod tytułem „Dostępna Fundacja DOM II” w ramach ustawy o dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami.Zadanie publiczne zostało sfinansowane przez Urząd Miasta Opola i dotyczy zakupu 2 pętli indukcyjnych do budynków Fundacji DOM, w których działa obecnie Fundacja […]

Więcej

Projekt “WIELE DRÓG DO SAMODZIELNOŚCI”

SAMODZIELNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, POSIADANIE RODZINY, DOJRZEWANIE, PARTNERSTWO, WZAJEMNA POMOC, CZAS WOLNY, ZWIĄZKI … To wszystko potrzeby naszych dorastających podopiecznych. Pomożemy im wejść w dorosłość z wykorzystaniem wszystkich  możliwości ale też z rozsądkiem i odpowiedzialnością. Projekt „Wiele dróg do samodzielności” zakłada realizację dwóch warsztatów wyjazdowych pod nazwą “Pozwól mi dorosnąć” dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób […]

Więcej

Realizacja zadania publicznego „Dostępna Fundacja DOM”

W ramach zadania publicznego „Dostępna Fundacja DOM”  dostosujemy stronę internetową Fundacji “DOM” do wymogów ustawy o dostępności, opracowania deklaracji dostępności oraz wykonania audytu treści (Ustawa z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.) według rozszerzonego standardu WCAG 2.1, która opiera się na 4 zasadach: – postrzegalność, – funkcjonalność, – […]

Więcej

Projekt “RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

Nie przestajemy szukać nowych rozwiązań i wyzwań ! Dla potrzymania motywacji do rehabilitacji naszych dorosłych podopiecznych rozwijamy zupełnie nową formę rehabilitacji. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ to projekt, którego celem jest przeszkolenie kadry terapeutów Fundacji w zakresie innowacyjnego podejścia do rehabilitacji społecznej i ruchowej poprzez przygotowanie ich do pełnienia roli asystenta i partnera nurkowego dla osób z […]

Więcej

Projekt “PRZEKRACZAJĄC GRANICE”

To projekt kierowany do osób z niepełnosprawnością, które podejmują codzienne próby przezwyciężania swoich ograniczeń – tym razem będą mieli taką szansę poprzez rozpoczęcie swojej przygody z nurkowaniem. Projekt zakłada organizację szkolenia dla osób z niepełnosprawnością z podstaw podwodnej przygody z profesjonalnym sprzętem i pod opieką wykwalifikowanej kadry. Nurkowanie rekreacyjne mogą uprawiać osoby o różnym stopniu […]

Więcej

Projekt “ZADOMOWIENI”

Projekt zakłada dwa rodzaje zadań skierowanych do Rodzin, które borykają się z problemem niepełnosprawności. Skierowany będzie do rodziców/ opiekunów osób niepełnosprawnych (zarówno dzieci jaki dorosłych) oraz do osób niepełnosprawnych. Zadanie 1: KLUB RODZICA – grupa wsparcia Zadanie 2: Krok w samodzielność- grupa samopomocowa dla osób z niepełnosprawnością Motywacją do podjęcia zaplanowanych działań jest dla nas […]

Więcej

Warsztaty “POZWÓL MI DOROSNĄĆ IV”

SAMODZIELNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, POSIADANIE RODZINY, DOJRZEWANIE, PARTNERSTWO, WZAJEMNA POMOC, CZAS WOLNY, ZWIĄZKI … To wszystko sprawy nurtujące naszych dorastających podopiecznych. Pomożemy im wejść w dorosłość z wykorzystaniem wszystkich możliwości ale też z rozsądkiem i odpowiedzialnością. Już po raz czwarty będziemy wspierać wejście w trudny proces tworzenia tożsamości i usamodzielniania się naszym podopiecznym i ich rodzicom. Będzie […]

Więcej

Realizacja zadania publicznego nr IPS.AJ.4021-34/20

W ramach umowy o realizację zadania publicznego nr IPS.AJ.4021-34/20 pod tytułem „Zwiększenie dostępności do nowoczesnych rozwiązań informatycznych na potrzeby organizacji terapii osób niepełnosprawnych w Fundacji DOM”, Fundacja zakupiła 11 poleasingowych komputerów stacjonarnych na potrzeby kadry specjalistów pracujących w Ośrodku Kompleksowej Rehabilitacji przy ul. Szymanowskiego 1 w Opolu. Zleceniodawcą zadania publicznego było Województwo Opolskie oraz Regionalny […]

Więcej