Projekt “RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”

Nie przestajemy szukać nowych rozwiązań i wyzwań !

Dla potrzymania motywacji do rehabilitacji naszych dorosłych podopiecznych rozwijamy zupełnie nową formę rehabilitacji. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ to projekt, którego celem jest przeszkolenie kadry terapeutów Fundacji w zakresie innowacyjnego podejścia do rehabilitacji społecznej i ruchowej poprzez przygotowanie ich do pełnienia roli asystenta i partnera nurkowego dla osób z niepełnosprawnością. W ramach projektu zostanie przeszkolonych 5 terapeutów pracujących w Fundacji Dom. Projekt finansowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.

SZKOLIMY SIE DLA WAS !