Struktura organizacyjna

Fundacja DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym

Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji

Ośrodek Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej

Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Wczesnej interwencji

WTZ – Warsztat Terapii Zajęciowej

WTZ TO – Warsztat Terapii Zajęciowej w Tarnowie Opolskim

ŚDS – Środowiskowy Dom Samopomocy

ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej