Projekt „Rozbudowa i modernizacja budynku Fundacji przy ul. Szymanowskiego”

Loga Unia

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.

Rozbudowa i modernizacja budynku Fundacji przy ul. Szymanowskiego”

Nr projektu: RPOP.02.01.04-16-0001/18

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP

Poddziałanie: 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2019r. – 31.07.2022r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 142 760,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 799 932,00 PLN

 

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości usług związanych z prowadzoną na terenie ośrodka rehabilitacji oraz zwiększenie dostępności i podniesienie atrakcyjności prowadzonych działań.

 

 

Realizacja celu odbędzie się dzięki rozbudowie istniejącego budynku, dobudowaniu pomieszczeń przeznaczonych do karmienia, przewijania, cewnikowania i innej obsługi osób niepełnosprawnych, oraz miejsce, w którym rodzic może oczekiwać na terapię lub czekać na jej zakończenie z zapewnieniem komfortu. Planuje się również rozbudowę i modernizację pomieszczeń do hydroterapii. Rozbudowa i modernizacja pozwolą wzbogacić zakres usług o dodatkowe formy pomocy dla osób niepełnosprawnych, zwłaszcza borykających się ze skutkami spastyki. Dodatkowo w nowych pomieszczeniach znajdzie się miejsce zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością i ich rodzeństwa.