Kategoria: Projekty unijne i ministerialne

Projekt “WSKOCZ DO SIECI”

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym uczestniczy w projekcie “Wskocz do sieci” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.   Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym otrzymała wsparcie z Unii Europejskiej, w tym z […]

Więcej

Projekt „Rozbudowa i modernizacja budynku Fundacji przy ul. Szymanowskiego”

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Fundacji przy ul. Szymanowskiego” Nr projektu: RPOP.02.01.04-16-0001/18     Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP Poddziałanie: 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej […]

Więcej

„Bądźmy aktywni – razem”

„Bądźmy aktywni – razem” to projekt w ramach którego wsparciem zostanie objętych 30 osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) z terenu powiatów: m. Opole, opolskiego i krapkowickiego woj. opolskiego oraz co najmniej 20 osób z ich otoczenia – rodziców/opiekunów, którzy w związku z zagrożeniem wykluczeniem społecznym wymagają objęcia programem aktywizacji […]

Więcej

„Bądź aktywny – włącz się”

„Bądź aktywny – włącz się”  to projekt skierowany do 10 osób z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności (umiarkowanym lub znacznym) z terenu powiatów: m. Opole, opolskiego i krapkowickiego woj. opolskiego oraz co najmniej 20 osób z ich otoczenia -rodziców/opiekunów, którzy w związku z zagrożeniem wykluczeniem społecznym wymagają objęcia programem aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej i usług integracji społecznej […]

Więcej

Projekt “Najważniejszy pierwszy krok”

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem w Opolu i Centrum Rehabilitacyjno Lecznicze w Tbilisi prowadzone przez Zakon Kamilianów wspólnie realizują projekt finansowany przez MSZ w ramach działania „Polska Pomoc Rozwojowa 2019”. Pierwszy projekt pomocy osobom niepełnosprawnych w Gruzji została zrealizowany 2011 roku i od tego czasu co rok szkolimy gruzińskich specjalistów i doposażamy placówki […]

Więcej

”Świat nie kończy się na niepełnosprawności”

”Świat nie kończy się na niepełnosprawności” to projekt realizowany przez Fundację DOM wspólnie z Zakonem Posługującym Chorym realizowała w Gruzji w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.   Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej

„Chcę biec do ludzi”

„Chcę biec do ludzi” to projekt realizowany w latach 2009-2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zawierał 4 zadania: Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla 20 osób niepełnosprawnych Organizację 2 plenerów artystycznych dla 70 osób niepełnosprawnych z jednostek pomocy społecznej Opolszczyzny Staże zawodowe niepełnosprawnych pracowników […]

Więcej

„Bliżej marzeń”

„Bliżej marzeń” to projekt realizowany w latach 2010 -2012 zawierał 3 zadania: Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla 20 osób niepełnosprawnych Organizację 2 plenerów artystycznych: ceramiczny i taneczny dla 70 osób niepełnosprawnych z jednostek pomocy społecznej Opolszczyzny Prowadzenie Galerii Twórczości Osób Niepełnosprawnych “Biały Kruk  Projekt został wyróżniony w konkursie „Dobre praktyki” Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a realizowany […]

Więcej