„Chcę biec do ludzi”

Chcę biec do ludzi” to projekt realizowany w latach 2009-2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zawierał 4 zadania:

  • Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla 20 osób niepełnosprawnych
  • Organizację 2 plenerów artystycznych dla 70 osób niepełnosprawnych z jednostek pomocy społecznej Opolszczyzny
  • Staże zawodowe niepełnosprawnych pracowników ZAZ na otwartym rynku pracy
  • Staże zawodowe osób niepełnosprawnych w pracowniach ZAZ

 

Logo Projekty2018

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.