Zarząd i Fundatorzy

 
 1. Małgorzata Jagieluk
  Prezes Zarządu
 2. Katarzyna Krzempek
  Wiceprezes – Kierownik Ośrodka Kompleksowej Rehabilitacji
 3. Jolanta Sztorc
  Wiceprezes – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
 4. Izabela Gajdamowicz
  Wiceprezes – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
 5. Mieczysław Szmańda
  Wiceprezes – Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej
 6. Michał Matysiak
  Wiceprezes – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tarnowie Opolskim
 7. Teresa Jednoróg
  Fundator Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
 8. Kazimierz Jednoróg
  Fundator Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym