Historia

Teresa i Kazimierz Jednoróg
Teresa i Kazimierz Jednoróg

Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi zbieramy od 1989 roku, gdy to w swoim prywatnym mieszkaniu spotykaliśmy się z rodzinami dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, by wspierać ich w rehabilitacji, planować uruchomienie miejsca, które oferowałoby profesjonalną pomoc oraz propagować metody pracy, które dopiero docierały do Polski jako nowinki, m.in. metoda Domana.

Formalnie Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym rozpoczęła działalność w 1991 roku i od tego czasu organizujemy kompleksową pomoc osobom niepełnosprawnym: dzieciom, młodzieży, dorosłym w zakresie diagnozy, leczenia i rehabilitacji. Ogromna radość i ogromne wyzwanie, bo szybko okazało się jak wielkie są potrzeby, jak wiele osób potrzebuje pomocy. Kolejne lata motywowały nas do dalszego rozwoju by stwarzać optymalne warunki do rehabilitacji i rozwoju społeczno-zawodowego osób niepełnosprawnych. Działając wielotorowo jesteśmy w stanie w najlepszy z możliwych sposobów wspierać ich na każdym etapie życia i przeprowadzać przez kolejne trudności w drodze do samodzielności.

Powstają kolejne jednostki Fundacji DOM. Każda z nich proponuje inną formę rehabilitacji, kierowana jest do osób z innymi potrzebami rozwojowymi… a tak zwyczajnie, po ludzku to kawałeczek szczęścia dla naszych podopiecznych. Regularnie biorąc udział rehabilitacji leczniczej usprawniają swoje ciało, uczęszczając na zajęcia terapeutyczne lepiej funkcjonują emocjonalnie i społecznie, a pracując w Zakładzie Aktywności Zawodowej zdobywają niezależność finansową i rozwój zawodowy. Ogromna satysfakcja!

Kalendarium – Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu

 • 1989 nieformalne spotkania i plany organizacyjne
 • 1991 założenie i rejestracja Fundacji DOM
 • 1993 utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej
 • 1997 kryzys spowodowany powodzią
 • 1998 utworzenie Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
 • 2004 nadanie Fundacji DOM Statusu organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • 2004 utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej
 • 2004 utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
 • 2013 rozpoczęcie działalności Ośrodka Wczesnej Interwencji

Każdy z tych etapów rozwoju składa się z szeregu mniejszych bądź większych kryzysów, kosztownych remontów, planów budowlanych i ich niełatwych realizacji, których nie udałoby się przezwyciężyć bez finansowego i rzeczowego wsparcia ze strony osób prywatnych, firm, organizacji pozarządowych zarówno z kraju jak i z zagranicy oraz administracji publicznej. (zdjęcia jak zmieniała się infrastruktura)

 1. Koszt kapitalnego remontu po powodzi 998.000,00 zł
  – Polska Akcja Humanitarna 325.000,00 zł
  – Fundacja Sternstunden z Monachium 166.000,00 DM – 249.000,00 zł
  – Odszkodowanie PZU 135.000,00 zł
  – Dotacja Ministra Widzyka 200.000,00 zł
  – Dotacja PFRON na odtworzenie WTZ 75.000,00 zł
  – Darowizny osób fizycznych 14.000,00 zł

 1. Rozbudowa budynku przy ul. Mielęckiego 3.004.567,89 zł
  – Fundacja Sternstunden z Monachium 1.570.000,00 zł
  – Urząd Miasta Opola (środki PFRON) 71.691,49 zł
  – Darowizny, odsetki bankowe 699.525,40 zł
  – Dotacja na utworzenie ZAZ (UMWO ze środków PFRON) 663.351,00 zł

 1. Rozbudowa budynku Fundacji – budowa Ośrodka Wczesnej Interwencji 5 359 607,30 zł
  – Fundacja Sternstunden z Monachium 1 600 000,00 zł
  – Samorząd Województwa ze środków PFRON 288 000,00 zł
  – Fundacja Aktywni w Regionie 50 000,00 zł
  – Darowizny od osób prawnych 61000,00 zł
  – Darowizny osób fizycznych, 1% podatku, odsetki bankowe od lokat 1 560 607,30 zł
  – Kredyt bankowy 1800 000,00 zł

Długa historia Fundacji DOM obfitowała w wiele zwrotów akcji, a pewnie wiele jeszcze przed nami…
Cały czas jesteśmy bardzo mocno zmotywowani by na bieżąco odpowiadać na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, które mają takie samo prawo do szczęśliwego życia jak każdy z nas.