Projekt “Najważniejszy pierwszy krok”

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem w Opolu i Centrum Rehabilitacyjno Lecznicze w Tbilisi prowadzone przez Zakon Kamilianów wspólnie realizują projekt finansowany przez MSZ w ramach działania „Polska Pomoc Rozwojowa 2019”. Pierwszy projekt pomocy osobom niepełnosprawnych w Gruzji została zrealizowany 2011 roku i od tego czasu co rok szkolimy gruzińskich specjalistów i doposażamy placówki w Gruzji. Tegoroczny projekt zakłada stworzenie domu dziennego pobytu dla 25 dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, przeszkolenie 24 osób kadry merytorycznej z Gruzji, remont i wyposażenie gabinetów terapeutycznych i do hydroterapii oraz zakup indywidualnego sprzętu dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Wszystkie działania mają na celu zapewnienie wysokiej jakości rehabilitacji dla osób o szczególnych potrzebach z uwzględnieniem podtrzymywania efektów rehabilitacji w życiu codziennym.

Dom Pobytu Dziennego dla Dzieci z Niepełnosprawnością w Tbilisi już otwarty!

Dzięki zaangażowaniu Polskiej pomocy niepełnosprawne dzieci w Gruzji mogą korzystać z nowocześnie wyposażonych sal i rozwijać się pod kierunkiem wykwalifikowanych terapeutów. W lipcu 2019 r. w Zakonie Posługujących Chorym - Filia w Gruzji otworzono Dom Pobytu Dziennego dla Dzieci z Niepełnosprawnością. W ramach inicjatywy finansowanej przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyremontowano sale i wyposażono je, np. w urządzenia wielofunkcyjne pełniące rolę fotelika rehabilitacyjnego czy sprzęt do hydroterapii. Będą one wykorzystywane podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych dla dzieci ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Pod okiem wykwalifikowanych specjalistów, w salach: m. in. polisensorycznych, rehabilitacyjnych, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii zajęciowej i na najnowocześniejszym sprzęcie, gruzińskie dzieci będą mogły korzystać z tak bardzo potrzebnej dla ich rozwoju rehabilitacji. Dodatkowo polscy specjaliści przeszkolą grupę gruzińskich terapeutów. Szkolenia będą dotyczyć między innymi prawidłowej pielęgnacji i pozycjonowania dzieci, karmienia terapeutycznego i terapii mowy, a także kontaktu z rodzicami. Projekt jest realizowany przez Fundację Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu w ramach polskiej współpracy rozwojowej Polska pomoc finansowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Źródło: Polska Pomoc