„Bliżej marzeń”

Bliżej marzeń” to projekt realizowany w latach 2010 -2012 zawierał 3 zadania:

  • Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla 20 osób niepełnosprawnych
  • Organizację 2 plenerów artystycznych: ceramiczny i taneczny dla 70 osób niepełnosprawnych z jednostek pomocy społecznej Opolszczyzny
  • Prowadzenie Galerii Twórczości Osób Niepełnosprawnych “Biały Kruk 

Projekt został wyróżniony w konkursie „Dobre praktyki” Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) dotyczył priorytetu VII Promocja integracji społecznej, poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Logo Projekty2018

Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.