Realizacja zadania publicznego „Dostępna Fundacja DOM”

W ramach zadania publicznego „Dostępna Fundacja DOM”  dostosujemy stronę internetową Fundacji “DOM” do wymogów

ustawy o dostępności, opracowania deklaracji dostępności oraz wykonania audytu treści (Ustawa z 4 kwietnia 2019r. o

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.) według rozszerzonego

standardu WCAG 2.1, która opiera się na 4 zasadach:

– postrzegalność,

– funkcjonalność,

– zrozumiałość,

– solidność ( kompatybilność).

Firma zewnętrzna Netkoncept.com to renomowana firma specjalizująca się w tworzeniu produktów i usług dla

samorządów.

Podejmując się zadania wykona ona:

1) dostosowanie techniczne strony www do standardu WCAG 2.1 (opracowanie wersji kontrastowych, dodanie

możliwości powiększania czcionki itp.)

2) przeprowadzenie audytu dostępności treści dla strony www,

3) opracowanie deklaracji dostępności dla strony www na podstawie informacji dostarczonych przez Zamawiającego,

Po przeprowadzeniu tych czynności strona www będzie zgodna technicznie ze standardem WCAG 2.1 i ustawą o

dostępności cyfrowej.

Przeprowadzony audyt dostępności treści pozwoli na zidentyfikowanie i wskazanie treści niedostępnych, oraz

przekazaniem zaleceń, dzięki którym poprawimy dostępność aktualnie opublikowanych treści.

Strona będzie posiadać deklarację dostępności zgodną z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz z wytycznymi ministerstwa cyfryzacji.

Łączna kwota dotacji to 10.000,00zł.

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Miasta Opola.

Opole Logo