Projekt “WIELE DRÓG DO SAMODZIELNOŚCI”

SAMODZIELNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, POSIADANIE RODZINY, DOJRZEWANIE, PARTNERSTWO, WZAJEMNA POMOC, CZAS WOLNY, ZWIĄZKI …

To wszystko potrzeby naszych dorastających podopiecznych. Pomożemy im wejść w dorosłość z wykorzystaniem wszystkich  możliwości ale też z rozsądkiem i odpowiedzialnością.

Projekt „Wiele dróg do samodzielności” zakłada realizację dwóch warsztatów wyjazdowych pod nazwą “Pozwól mi dorosnąć” dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością pozostających pod opieką rodziców/opiekunów, oraz dla rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych. W ramach warsztatów zostaną zorganizowane dwa wyjazdy w których łącznie będzie uczestniczyć 20 osób z niepełnosprawnościami i 20 rodziców/opiekunów . Warsztaty będą prowadzone oddzielnie dla osób z niepełnosprawnością (dotyczyć będą usamodzielniania i procesów decyzyjnych) i oddzielnie dla rodziców/opiekunów (w zakresie grup samopomocowych moderowanych przez psychologa, w kierunku usamodzielniania się ich dzieci i rozwiązywania związanych z tym codziennych problemów). Zadanie finansowane jest przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.

plakat wiele dr g 2