Projekt „Ja też to potrafię”

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w ramach programu RITA – Przemiany w regionie finansowanego przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności, realizuję program p.n. “Ja też to potrafię”.

 

Celem projektu jest modyfikacja i podniesienie poziomu wiedzy terapeutów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań
i metod zapewniających możliwie jak najbardziej samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie OzN. Projekt zakłada realizację warsztatów dla terapeutów pracujących z OzN z ośrodków w Akhaltsikhe i Khizabavra, oraz pracowników administracji publicznej. Uczestnikami projektu będą terapeuci z Gruzji, którzy w przyszłości staną się niejako pomostami pomiędzy ON a ich rodzicami/ opiekunami, środowiskiem lokalnym, jak
i społecznym na terenie Gruzji. Pracownicy urzędów nabędą wiedzę w dziedzinie potrzeb
i samodzielności osób z niepełnosprawnościami. Każdy uczestnik warsztatów zostanie wyposażony w pakiet narzędzi, oraz wiedzę niezbędną do umożliwienia jak najbardziej samodzielnego funkcjonowania OzN. Warsztaty obejmą tematy: autonomia ON, przyszłość OzN, potrzeby podstawowe i wyższe (w tym seksualność), adekwatne zabezpieczanie potrzeb, opieka bez wyręczania, trening ekonomiczny, trening higieniczny, komunikacja,

trening umiejętności społecznych, zachowania trudne, agresja, autoagresja. Będzie poruszana problematyka odnosząca się co do potrzeb ekonomicznych, społecznych
i kulturalnych OzN( korzystanie z miejsc kulturalnych tj. kin, teatrów, galerii, zwiększenia liczby miejsc parkingowych dla OzN, udostępnianie zniżek do miejsc kultury i sztuki itd.).

W projekcie wezmą udział następujący beneficjenci: 13 terapeutów gruzińskich pracujących na co dzień z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami w Akhaltsikhe i Khizabavra oraz 7 pracowników administracji publicznej w Gruzji, działających na rzecz OzN. Uczestnicy zostaną zrekrutowani spośród pracowników Centrum Leczniczo- Rehabilitacyjnego Kamilianów w Tbilisi, filia w Akhaltsikhe.