Zadanie publiczne nr CRU-001024/23 pod tytułem “Dostępna Fundacja DOM II”

p tla dom
p tla bia y kruk

Fundacja DOM od 18 maja 2023 do 31 grudnia 2023 roku realizuje zadanie publiczne nr CRU-001024/23 pod tytułem „Dostępna Fundacja DOM II” w ramach ustawy o dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Zadanie publiczne zostało sfinansowane przez Urząd Miasta Opola i dotyczy zakupu 2 pętli indukcyjnych do budynków Fundacji DOM, w których działa obecnie Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym:

  • Ośrodek Kompleksowej Rehabilitacji przy ul. Szymanowskiego 1 w Opolu
  • Galeria Biały Kruk działająca w Opolu przy ul. B. Koraszewskiego 1.

Europejska Federacja Osób Słabosłyszących (EFHOH) uznała pętle indukcyjne za najbardziej przyjazne i dające najwięcej korzyści systemy wspomagające słyszenie. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z wykorzystaniem systemów potwierdziły wielką skuteczność pętli indukcyjnych w zakresie poprawy zrozumiałości mowy. Aby skorzystać z pętli należy przełączyć aparat słuchowy na program indukcyjny “T”.

Niepotrzebne są żadne dodatkowe urządzenia, ani odbiorniki, ponieważ cewka odbiorcza wbudowana jest w aparat słuchowy – posiada ją ponad 90% wszystkich aparatów słuchowych. Pętla indukcyjna jest kompatybilna z aparatami słuchowymi wszystkich producentów niezależnie od klasy i ceny aparatu.

Pętle indukcyjne służyć będą do obsługi osób ze specjalnymi potrzebami oraz do prowadzenia terapii z osobami z niepełnosprawnością. Będzie to duże ułatwienie dla terapeutów, ponieważ nie będzie konieczności angażowania dodatkowych form komunikacji. Poprawi to komfort prowadzenia terapii oraz uczestnictwa w terapii osób ze szczególnymi potrzebami.

Całkowity koszt dofinansowania wynosi 5.500,00 zł

zdjęcie pętli indukcyjnej 1
zdjęcie pętli indukcyjnej 2
zdjęcie pętli indukcyjnej 3
zdjęcie pętli indukcyjnej 4
zdjęcie pętli indukcyjnej 6
zdjęcie pętli indukcyjnej 9
zdjęcie pętli indukcyjnej 7
zdjęcie pętli indukcyjnej 5
zdjęcie pętli indukcyjnej 6
zdjęcie pętli indukcyjnej 10