Projekt “ZADOMOWIENI”

Projekt zakłada dwa rodzaje zadań skierowanych do Rodzin, które borykają się z problemem niepełnosprawności. Skierowany będzie do rodziców/ opiekunów osób niepełnosprawnych (zarówno dzieci jaki dorosłych) oraz do osób niepełnosprawnych.

Zadanie 1: KLUB RODZICA – grupa wsparcia

Zadanie 2: Krok w samodzielność- grupa samopomocowa dla osób z niepełnosprawnością

Motywacją do podjęcia zaplanowanych działań jest dla nas zdanie jakie padło z ust jednego z rodziców dorosłej już osoby niepełnosprawnej w trakcie pracy z Rodziną w naszej Fundacji: JAK BY MI TO KTOŚ POWIEDZIAŁ 30 LAT TEMU, DZIŚ BYLIBYŚMY W ZUPEŁNIE INNYM MIEJSCU ! To potwierdza ogromna potrzebę realizacji takiego programu. Projekt finansowany jest przez Miasto Opole.

Herb
CAS
LOGO OPOLA KOLOR