Projekt “PRZEKRACZAJĄC GRANICE”

To projekt kierowany do osób z niepełnosprawnością, które podejmują codzienne próby przezwyciężania swoich ograniczeń – tym razem będą mieli taką szansę poprzez rozpoczęcie swojej przygody z nurkowaniem.

Projekt zakłada organizację szkolenia dla osób z niepełnosprawnością z podstaw podwodnej przygody z profesjonalnym sprzętem i pod opieką wykwalifikowanej kadry. Nurkowanie rekreacyjne mogą uprawiać osoby o różnym stopniu sprawności, a fizyczne ograniczenia nie mają większego wpływu na radość i satysfakcję związaną z uprawianiem tego niezwykłego sportu. Pod wodą wszyscy jesteśmy tacy sami, porozumiewamy się takimi samym językiem, używamy takiego samego sprzętu i przestrzegamy tych samych zasad bezpiecznego nurkowania. Do projektu zostaną zaangażowani również rodzice jako „obsługa naziemna” oraz wolontariusze – nurkowie, stanowiący wsparcie w wodzie. Projekt finansowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków PFRON.

Przekraczając Granice