Spotkanie: “TECHNOLOGIE ASYSTUJĄCE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

zapraszamy na spotkanie informacyjne dotycz ce dzia alno ci o rodka wsparcia i test w w opolu owit opole kt re odb dzie si w fundacji dom przy ul karola szymanowskiego 1 w opolu 13 09 2023 r 1