[ NABÓR ZAKOŃCZONY ] III etap projektu „Mam możliwości – mogę!”

Aktualnie realizowany projekt, w Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym, jako zadanie zlecone w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przez PFRON. Umowa nr ZZO/000058/08/D zawarta w dniu 19 marca 2019 r. na realizację zadania pn. „Mam możliwości – mogę!”.

Obecnie prowadzimy nabór do projektu na III okres.

Do projektu kwalifikowane są osoby:
   a. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności;

   b. posiadające potrzeby w zakresie rehabilitacji (skierowanie od lekarza neurologa                                            lub rehabilitacji NZOZ Fundacji;

   c. wyrażą gotowość udziału w projekcie wieloletnim (podpisanie oświadczenia przez                                        rodzica/opiekuna osób nieletnich lub osobę dorosłą /opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej);

   d. są zapisane w bazie Fundacji (na podstawie ankiety wypełnionej i podpisanej przez                                        rodzica/opiekuna lub osobę dorosłą.