Mieszkania Wspomagane

SPEŁNIJ MARZENIE PODOPIECZNYCH FUNDACJI DOM

PODARUJ IM PREZENT W POSTACI CEGIEŁKI NA NOWY DOM!

Dane do przelewu bankowego:

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym

ul. Szymanowskiego 1, 45-724 Opole

Nr konta: PKO BP I O/OPOLE 56 1020 3668 0000 5702 0014 4022

Tytuł przelewu: Darowizna na mieszkania wspomagane

DZIĘKUJEMY!

Z inicjatywy założycieli Fundacji, Państwa Jednorogów powstał pomysł zbiórki pieniężnej na remont budynku przeznaczonego mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami.

A czemu jest to tak ważne?

 W mieszkaniach wspomaganych zamieszkają obecni podopieczni  Fundacji, których znamy od lat, którzy z nami dorastali, dzielili swoje radości i smutki. Byliśmy świadkami jak zdobywali kolejne kamienie milowe w swojej rehabilitacji, przekraczali granice. Są Oni pracownikami. Są rodziną. I zbliżają się do tego okresu, że w swym rodzinnym domu mogą zostać sami.   Także, by nie pozostawić ich w innym ośrodku i bez wsparcia powstał pomysł na zaaranżowanie im mieszkań.

Mieszkania wspomagane to ostatnie, brakujące ogniwo w łańcuchu pomocy dla podopiecznych Fundacji. W okresie 30-letniej działalności Fundacji udało się zapewnić osobom z niepełnosprawnościami możliwość osiągnięcia maksymalnej samodzielności fizycznej, społecznej i zawodowej. Mieszkania wspomagane pozwolą im na samodzielne i odpowiedzialne funkcjonowanie w życiu dorosłym.

Więcej informacji o mieszkaniach wspomaganych znajdziesz tutaj

Poniżej linki o dotychczasowym przebiegu akcji związanych z mieszkaniami wspomaganymi dla podopiecznych Fundacji

Konferencja prasowa – przekazanie budynku:

Piknik w Starej Szkole w Winowie:

przekazanie wasno ci budynku w winowie
strych budynku w winowie
Państwo Jednorogowie siedzą przy makiecie budynku Fundacji
budynek w winowie widok 1
budynek w winowie widok 2