Warunki uczestnictwa

Środowiskowy Dom Samopomocy Fundacji DOM posiada 40 miejsc dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Opola skierowanych decyzją administracyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Opolu. Nasz dom przystosowany jest do przyjęcia osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Uczestnikami ośrodka mogą być:
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, przy współistnieniu schorzeń neurologicznych.