Pogotowie terapeutyczne

  W czasie pobytu w pogotowiu terapeutycznym dzieci rozwijają i doskonalą umiejętności w zakresie samodzielności oraz uspołecznienia. Dziecko uczy się współdziałać w grupie, poprzez zabawę kształci swoje umiejętności. Pogotowie terapeutyczne prowadzi zajęcia z zakresu terapii zajęciowej. Zajęcia odbywają się w grupach i prowadzone są tematycznie.

  Tematy związane są z porami roku, uroczystościami, a także przybliżają dzieciom otaczający je świat przyrody, nauki itp. Terapia zajęciowa stwarza szansę doświadczania i poznawania świata (Sala Doświadczana Świata), aktywizuje oraz rozwija. Podczas zajęć wykorzystywane są różne metody oraz techniki terapeutyczne ,aktywności, które proponujemy dzieciom mają charakter polisensoryczny. Nasze oddziaływania składają się z elementów plastycznych, muzycznych, technicznych oraz ruchowych i realizowane są poprzez określone techniki i formy pracy terapeutycznej takie jak: arteterapia, muzykoterapia, światło terapia, biblioterapia, ludoterapia, chromoterapia.

  Zajęcia odbywają się w specjalnie do tego celu przygotowanych salach wyposażonych w sprzęt do terapii SI, sprzęt multimedialny, miejsce do pracy przy stoliku, miejsce do spożywania i przygotowywania posiłków oraz w Zielonej bezpiecznej Sali Rehabilitacyjnej zlokalizowanej w ogrodzie Fundacji. Prowadzone zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w zakresie rozwoju dziecka poprzez: rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, zwiększanie umiejętności z zakresu motoryki małej i dużej, rozwijanie umiejętności twórczych oraz nabycie podstawowych umiejętności w zakresie samoobsługi.

  Kadra:

  mgr Aleksandra Kostek
  mgr Oliwia Pierlak
  mgr Beata Sośniak
  mgr Jagoda Zalovsky
  mgr Bela Waleczko