Poradnia logopedyczna

 

Przyjmujemy dzieci od 4 roku życia oraz młodzież.
Zakres naszej działalności obejmuje diagnozę i terapię logopedyczną oraz konsultacje logopedyczne.
Terapią obejmujemy dzieci zagrożone niepełnosprawnością, z MPDz, zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, wszelkimi innymi zespołami genetycznymi, opóźnionym rozwojem mowy.
W pracy posiłkujemy się metodami takimi jak:

• ćwiczenia oddechowe

• ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy

• ćwiczenia artykulacyjne

• ćwiczenia fonacyjne

• ćwiczenia słuchu fonemowego i fonetycznego

• elementy terapii ręki

• elementy terapii miofunkcjonalnej

• masaż ustno-twarzowy i wibracyjny

• elementy kinezjotapingu

• technika przedłużonego mówienia oraz delikatnego startu mowy

• Knill

• Metoda Krakowska

• elementy SI

• elementy logorytmiki

• wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji:

• Makaton,

• PCS,

• Piktogramy,

• MÓWIK,

• Daktylografia.

whatsapp image 2022 11 17 at 10 13 29
whatsapp image 2022 11 17 at 10 11 22
whatsapp image 2022 11 17 at 10 12 07

mgr Marta Nowak-Trzaska

mgr Agnieszka Henek