Poradnictwo psychologiczne – konsultacje dla rodziców

    Indywidualna pomoc psychologiczna – odbiorcami tego modułu będą całe rodziny ( tzn: rodzice, opiekunowie prawni, poszczególni członkowie rodzin, rodziny zastępcze). Różnorodność i status poszczególnych rodzin sprawia, iż rodzaje pomocy psychologicznej będą dopasowane do potrzeb konkretnej rodziny. Indywidualna pomoc będzie opierała się na wsparciu i terapii psychologicznej, dzięki której rodziny dzieci/dorosłych osób niepełnosprawnych będą mogły w świadomy i skuteczny sposób wspierać proces rehabilitacji społeczno – zawodowej osoby niepełnosprawnej a tym samym w mądry sposób wspierać je w drodze do samodzielności.

    Indywidualna pomoc psychologiczna to skuteczna i bezpieczna forma bezpośredniego wsparcia skierowana do rodzin dzieci/dorosłych osób niepełnosprawnych (wszyscy członkowie rodziny  sprawujący opiekę, szczególnie rodzice/opiekunowie prawni) mających lub sprawujących opiekę nad dzieckiem/ dorosłym dzieckiem w wszelkimi rodzajami niepełnosprawności, w tym sprzężonymi. Każdą osobę, rodzinę, charakteryzują inne potrzeby a tym samym z innymi trudnościami zmagają się w dążeniu do dorosłości, samodzielności, procesu rehabilitacji społeczno-zawodowej.

     

    Proces ten zdeterminowany jest również przez różne czynniki takie jak przeszkody formalne, przepisy, instytucje itd. Zależny jest także od stanu psychicznego beneficjenta, jego samoświadomości ( w tym seksualności), ograniczeń emocjonalnych. Indywidualna pomoc psychologiczna daje możliwość pracy ze specjalistą w bezpiecznych warunkach, opartych na zaufaniu i szybkiej efektywności. Działania prowadzane są w systemie 1/1 wg harmonogramu ułożonego indywidualnie dla każdego rodzica, który zgłosi się na spotkanie i jest dostosowany do aktualnych potrzeb rodziny. Poradnictwo prowadzona jest w sposób ciągły. Przeciętna liczba beneficjentów ostatecznych uczestniczących w jednej sesji – 1 uczestnik. Rodzice uczestniczą w konsultacjach jeden lub więcej razy w zależności od potrzeb i trudności z jakimi się zmagają w procesie usamodzielniania i aktywizacji.

    Kadra: mgr Alicja Paloc